Popis oblasti

Chopok a Dereše sa nachádzajú v centrálnej časti Nízkych Tatier. Na severnej strane Chopku je situované známe lyžiarske centrum Jasná, ktoré tvorí záver Demänovskej doliny. Pod vrcholom Chopku sa nachádza známa Kamenná chata a retranslačno-meteorologická stanica. Južná a severná strana oblasti je prepojená vlekmi. Dereše je súhrnný názov pre masív od Chopku na západ až po sedlo Poľany, pričom hlavný dvojvrchol Derešov sa nachádza približne v jeho polovici. Južné svahy Chopku a Derešov sú pomerne málo strmé narozdiel od severných zrázov, ktoré tvoria ideálne terény pre extrémne lyžovanie. Severná strana sa dá rozdeliť na 3 (pre freerajdových lyžiarov zaujímavé) oblasti:
Luková dolina, ktorá sa nachádza na severo-východ od vrcholu Chopku
Hlavný derešský kotol, ktorý sa nachádza medzi Chopkom a hlavným vrcholom Derešov (t.j. z východu je ohraničený lyžiarskym strediskom Jasná, zo západu hrebeňom vybiehajúcim z vrcholu Veľkého Dereša na sever)
Stredný derešský kotol, ktorý je menší ako hlavný derešský kotol a netypický tým, že jeho horná časť je tvorená rozsiahlou málo strmou pláňou a až neskôr sa láme v strmšiu skalno-snehovú bariéru
Západný derešský kotol, ktorý tvorí ostatnú časť masívu (od hrebeňa vybiehajúceho z Veľkého Dereša až po sedlo Poľany)

 

Najlepšie podmienky

Kedže sa jedná o severnú stranu, na začiatku zimy (december) tu býva menej snehu kvôli severným vetrom. Vo výnimočných prípadoch sa dá lyžovať aj v decembri (napríklad zima 2005/2006), no vo všeobecnosti sú lepšie podmienky až v januári, februári, marci a na jar. Lavíny v tejto oblasti nebývajú objemovo veľké, skôr sa jedná o menšie doskovité lavíny (okrem niektorých širokých žľabov ako napr. Školský žľab). Napriek tomu treba mať potrebnú lavínovú výbavu (sonda, lopatka, hľadací prístroj) a informovať sa o stupni lavínového nebezpečenstva.

 

Sektor 1: Luková dolina

Sektor 1: Lukova dolina
 • Z vrcholu Chopku smerom na východ cca 100 m až k výraznému žľabu, ktorým nadol až na snehovú pláň a ňou na dno Lukovej doliny.
  Sklon: 40-45°
  Obtiažnosť: S3+, E2, červený, ľahký
  Prevýšenie: 330m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: pomerne strmá a úzka je horná časť žľabu

 • Z vrcholu Chopku cca 30 metrov smerom na východ do nevýrazného sedielka. Odtiaľ priamo dole, neskôr doprava smerom k zjazdu A.
  Sklon: 40-45°
  Obtiažnosť: S3+, E2, červený, ľahký
  Prevýšenie: 330m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: pekná logická línia

 • Z východnej časti vrcholu Chopku priamo dole, v strede odbočiť buľ doľava do Meteorologického žľabu alebo smerom na zjazd B.
  Sklon: 40-45°
  Obtiažnosť: S3+, E2, červený, ľahký
  Prevýšenie: 350m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: ajobtiažnejšia časť je prvých cca 30m

 • “Meteorologický žľab”: od meteorologickej búdky priamo do Lukovej doliny širokým žľabom.
  Sklon: 38-43°
  Obtiažnosť: S2+, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 340m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: jeden z najznámejších žľabov na Chopku, najstrmšie miesto je v strede žľabu

 • Sponad sedla nad Kamennou chatou priamo dole, neskôr doľava do Meteorologického žľabu
  Sklon: 38-43°
  Obtiažnosť: S2+, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 330m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: varianta Meteorologického žľabu

 • Priamo z vrcholu Chopku nadol smerom k zjazdu D2.
  Sklon: 45-45°
  Obtiažnosť: S4, E2, červený, stredne ťažký
  Prevýšenie: 350m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: obtiažnosť hodne závisí od podmienok (častý nedostatok snehu), mínusom je relatívna krátkosť zjazdu

 • Od meteorologickej stanice 10 m po hrebeni a prvou výraznou línou vľavo od Meteorologického žľabu priamo dole. V dolnej časti okolo skalnej bariéry sprava.
  Sklon: 38-43°
  Obtiažnosť: S2+, E2, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 340m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: spodnú bariéru je možné prekonať aj priamo (značne ťažšie než obchádzanie sprava)

 • Od meteorologickej stanice cca 40 m po hrebeni popri zábranách, potom priamo dole nad skalnú bariéru, ktorú obchádzame zľava.
  Sklon: 38-45°
  Obtiažnosť: S2+/S3, E2, modrý, ťažký
  Prevýšenie: 310m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: trochu ťažšie ako zjazd E, najstrmšia je horná tretina zjazdu

 • Od zjazdu F pokračuj niekoľko metrov dole popri zábranách, až ku žľabu s výraznou skalnou bariérou v ľavej časti žľabu. Týmto žľabom nadol až k ľalšej skalnej bariére, ktorú obchádzame buľ zľava alebo sprava (smerom k zjazdu F).
  Sklon: 38-45°
  Obtiažnosť: S3/S3+, E2, červený, ľahký
  Prevýšenie: 270 m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: horná časť býva pri nedostatku snehu dosť úzka

 • Od Školského žľabu (zjazd I) pokračuj niekoľko metrov nahor popri zábranách a lyžuj prvým výrazným žľabom ústiacim do Školského žľabu.
  Sklon: 38-43°
  Obtiažnosť: S2+, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 220 m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: trochu ťažšia varianta Školského žľabu

 • “Školský žľab”: najširší žľab spadajúci do Lukovej doliny, od zábran pri hornej stanici 2-sedačky na Konský grúň priamo dole smerom na juho-východ.
  Sklon: 25-35°
  Obtiažnosť: S1+/S2, E1, modrý, ľahký
  Prevýšenie: 200 m (do Lukovej doliny)
  Poznámka: veľmi ľahké, ale aj veľmi lavinózne, v hornej časti bývajú krásne preveje

 

 

Sektor 2: Hlavný derešský kotol

 

 

 • “Dievčenský žľab”: cca 150-200m nad stanicou lanovky Luková cez zábrany a ľalej priamo na západ širokou muldou.
  Sklon: 25-33°
  Obtiažnosť: S1+/S2, E1, modrý, ľahký
  Prevýšenie: 200 m (na zjazdovku Spravodlivá)
  Poznámka: ľahké, vhodné pre menej skúsených lyžiarov, spod muldy sa dá vytraverzovať doprava na zjazdovku “Spravodlivá”

 • “Retranslačný žľab”: od retranslačnej stanice priamo na severo-západ výrazným žľabom, ktorý sa v strednej časti mierne zužuje.
  Sklon: 38-43°
  Obtiažnosť: S2+/S3, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 350 m (do hlav.dereš. kotla)
  Poznámka: pomerne ľahké, horná časť býva často sfúkana až na skaly

 • Z hlavného hrebeňa medzi Chopkom a Derešmi vybieha smerom do hlavného derešského kotla (HDK) výrazný hrebeň. Zjazd vedie najskôr niekoľko metrov popod hranu tohto hrebeňa až nad široký žľab, ktorým dole do hlavného derešského kotla.
  Sklon: 37-42°
  Obtiažnosť: S3, E1+, modrý, ťažký
  Prevýšenie: 350 m (do hlav.dereš. kotla)
  Poznámka: pekný zjazd

 • Z najnižšieho miesta v hrebeni medzi Chopkom a Derešmi dole širokým žľabom.
  Sklon: 37-45°
  Obtiažnosť: S3, E1, modrý, ťažký
  Prevýšenie: 300 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: horná časť býva pomerne strmá (závisí to od veľkosti prevejov na hrebeni)

 • Od zjazdu D po hrebeni smerom na západ cca 60m k nevýraznemu sedielku, z ktoré priamo na sever zbieha výrazný žľab. Ním do HDK k derešskému vleku.
  Sklon: 37-43°
  Obtiažnosť: S2+/S3, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 320 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: odobné ako zjazd D

 • Varianta zjazdu E1: spod nevýraznej skalnej vyvýšeniny v hrebeni nad zjazdom E1 strmým žliabkom (cca 30m) až na zjazd E1.
  Sklon: 47-52°
  Obtiažnosť: S3+/S4, E1, červený, ľahký
  Prevýšenie: 330 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: krátke, ale pekné, vhodné pre skúsenejších lyžiarov

 • Zjazd z vrchola v hlavnom hrebeni východne od Veľkého Dereša: najskôr šikmo doľava ponad skalnú stenu až ku doprava tiahnucemu sa žliabku. Ním na zjazd E1 a ľalej do HDK.
  Sklon: 38-45°
  Obtiažnosť: S3, E2+, červený, ľahký
  Prevýšenie: 340 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: zaujímavý zjazd

 • Začiatok málo strmou snehovou pláňou, ktorá postupne prechádza v snehové rebro. Po snehovom rebre až nad skalnú stenu a úzkym žliabkom v jej ľavej časti najskôr priamo nadol, neskôr šikmo doprava až na zjazd E1.
  Sklon: 38-43°
  Obtiažnosť: S3+, E2, červený, ľahký
  Prevýšenie: 330 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: technicky najobtiažnejšia je stredná časť, v hornej časti možnosť vybočenia doľava na zjazd G (ľahšia varianta)

 • Zo sedla pod Derešmi priamo dole širokým žľabom na dno HDK.
  Sklon: 36-40°
  Obtiažnosť: S2+, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 320 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: zaujímavý zjazd

 • Spomedzi vrcholov Derešov priamo na sever úzkym strmým žliabkom, ktorý sa neskôr rozširuje a napája na zjazd G.
  Sklon: 38-43° hore 1×47°
  Obtiažnosť: S3+/S4, E1+, červený, ľahký
  Prevýšenie: 340 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: málokedy sa dá zlyžovať až z hrebeňa, pretože horný úsek (cca 10m) býva často sfúkaný na skalu. Pekná ťažšia varianta (cca S4, E2) je lyžovať priamo z vrchola východného Dereša

 • Spod vrchola Veľkého Dereša priamo smerom na severo-východ žľabom, ktorý v spodnej časti ústi na zjazd G.
  Sklon: 38-43°
  Obtiažnosť: S2+/S3, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 340 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: pekný zjazd, pri nedostatku snehu je to v hornej časti pomerne úzke

 • Od zjazdu I pokračovať cca 10-15m po rebre vybiehajúcom z Derešov smerom na sever (rebro tvorí hranicu medzi hlavným a západným derešským kotlom). ľalej priamo na východ, po cca 20m cez snehové rebro doľava a žliabkom šikmo doľava až na
  Sklon: 40-45°
  Obtiažnosť: S3/S3+, E2, červený, ľahký
  Prevýšenie: 340 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: veľmi pekný zjazd

 • Varianta zjazdu J1: od zjazdu J1 pokračovať po rebre niekoľko metrov smerom na sever až k výraznému lievikovitému žľabu, ktorým najskôr priamo dole a neskôr šikmo doľava na zjazd J3.
  Sklon: 37-42°
  Obtiažnosť: S2+, E2, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 330 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: ľahšia varianta zjazdu J1

 • Širokým žľabom spadajúcim smerom na východ z rebra vybiehajúceho z Veľkého Dereša.
  Sklon: 36-40°
  Obtiažnosť: S2+, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 300 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: ľahké, vhodné pre menej skúsených lyžiarov

 • Od zjazdu J3 pokračuj po rebre smerom na sever až nad žľab, ktorý je v strednej časti ohraničený zľava i sprava výraznými skalnými rebrami. Týmto žľabom priamo nadol k derešskému vleku.
  Sklon: 36-43°
  Obtiažnosť: S3+, E2, červený, ľahký
  Prevýšenie: 280 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: hľadiska obtiažnosti značne nevyrovnaný zjazd, technicky obtiažnejšie je len úzke miesto v strede žľabu

 • Zjazdy L1,L2,L3 sú si veľmi podobné, zbiehajú z rebra smerom na východ priamo k derešskému vleku (pozri nákres).
  Sklon: 30-38°
  Obtiažnosť: S2, E1, modrý, stredne ťažký
  Prevýšenie: 200-230 m (ku derešskému vleku)
  Poznámka: dosť lavinózne