Kto sme?

Kamenná chata
 

Vlaďa Uhliarová

woloďa


Krotiteľka šeliem - s každým psom zatoči :) Hotová gazdiná, napečie, navarí, kadečo napestuje a za kasou sa na vás pousmeje :)