Kto sme?

Kamenná chata
 

Tomáš Kustra

Ten Kus, je to kus


Veľká krása! Ďalší pohoďák do partie. Jak sa vraví jaký do roboty, taký do jedzenia. Tak si to viete predstaviť, keď maká ako drak :D