Kto sme?

Kamenná chata
 

Ester Melicherčík

Esťa


Ester má už 10 rokov a pomaly začne pomáhať na chate - dúfajme